Uroczystość Zesłania Ducha Swiętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

W pięćdziesiąt dni po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Uroczystość tę potocznie nazywamy Zielonymi Świątkami. Jest to dzień ,w którym wspominamy pamiątkę zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów i Maryję,które dokonało się w Wieczerniku.”I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym”|,napełnieni miłością Boga. Duch Święty pragnie napełnić każdego z nas doświadczeniem tej miłości,tak jak uczynił to z Apostołami.” Duchu Święty,napełnij mnie miłością Boga”

"Dziecię nam się narodziło,Syn został nam dany"

 

Boże Narodzenie zwiastuje nam radość i pokój. Śpiewajmy nasze kolędy. Niech one pomnażają naszą radość. Niech ta Noc Bożego Narodzenia przemieni nas w ludzi radości i pokoju,niech nas przygotuje do lepszego życia.

 

Wchodzimy w szczególny rok w życiu Kościoła i w historii naszej parafii. W Kościele obchodzimy Rok Miłosierdzia, w Kościele polskim 1050 rocznicę Chrztu Polski, a w naszej parafii 25-lecie jej powstania. Wielkie Jubileusze, a właściwie wszystko zmierza do jednego, „sprawcą” tych dat jest ostatecznie Jezus Chrystus, którego przyjście do nas świętujemy. Co z tych Jubileuszy wyniknie będziemy mogli odpowiedzieć i nie tylko słowami, ale doświadczyć ich sensu, kiedy odnowimy naszą i nasze relacje z Chrystusem, który ciągle przynosi nam nowe życie.

Życzę wszystkim gościom w naszej parafii i parafianom otwarcia na przyjęcie Jezusa do każdego serca i do każdego domu. Jego Miłosierdzie może odnowić wszystko co nam się wydaje stracone i zaprowadziło nas do smutku. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy w minionym roku przyczyniali się do ożywiania parafii, to znaczy do trwania w jedności w Duchu Świętym, a robili to na różne sposoby, poprzez wsparcie duchowe jedni drugich i wsparcie materialne, które przyczyniło się do piękna naszego kościoła, jak też kaplicy w Niegolewie. Pokój Wam wszystkim.

 

Ks. Jan 

Nowe życie w Chrystusie

Rok 2015|2016 przeżywać będziemy w Polsce pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie”.

Chrzest jako nowe życie, a symbolem-woda i biała szata.

Ojciec św. Franciszek ogłosił rok duszpasterski 2015|2016 Nadzwyczajnym Rokiem Świętym dedykowanym Miłosierdziu.

Otwarcie Jubileuszu Miłosierdzia nastąpiło 8 grudnia 2015r.

Adewnt 2015

Adwent to radosny czas przygotowań na przyjście Pana. Charakterystycznym zwyczajem adwentowym są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Marii Panny. Na początku mszy idzie procesja do ołtarza z lampionami w rekach dzieci. Msze rozpoczyna się przy pogaszonych światłach,zapala się dopiero na śpiew. Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy zwanej roratką. Innym zwyczajem jest ustawianie w Kościele wieńca z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele Adwentu.''Strażnicy Światła” to temat tegorocznych rorat w naszej Parafii. Podczas Mszy Świętych roratnych dzieci nauczą się od bohaterów biblijnych, jakie sprawności i cechy powinien posiadać Strażnik Światła czyli strażnik wiary w Chrystusa.

Ogłoszenie

 

KOŁO RADIA MARYJA PRZY PARAFII ŚW. JÓZEFA W OPALENICY

ZAPRASZA NA POELGRZYMKĘ AUTOKAROWĄ DO TORYNIA, DNIA 5 GRUDNIA

Z OAKZJI 24 ROCZNCICY POWSTANIA ROZGŁOŚNI

W PROGRAMIE WYSTĘP ZESPOŁU „ŚLASK”

ZAPISY W ZAKRYSTII PO KAŻDEJ MSZY ŚW.

PROSZĘ O PODAWANIA NR PESEL ORAZ UISZCZENIE OPŁATY 40 ZŁ

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Wyjazd autokaru na pielgrzymkę do Torunia w dniu 05.12.. br.

sprzed kościoła św. Józefa g. 6.15

Symbole Światowych Dni Mlodzieży

Symbole Światowych Dni Młodzieży

13 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Palmową na placu św.Piotra w Rzymie przez młodych Brazylijczyków został przekazany młodym Polakom Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romanii. Od tego czasu symbole SDM przenoszone są po parafiach. 20 listopada 2015 r. o godz.1630 symbole SDM dotarły do naszej Parafii. Wieczorna msza św.zostala odprawiona w intencji młodzieży naszej parafii. Po mszy odbyło się spotkanie młodzieży klas gimnazjalnych ,młodzieży studenckiej.W sobotniej mszy św. uczestniczyła grupa młodych ludzi z Poznania,przekazali nam kilka informacji na temat SDM.

Spotkanie Seniorów naszej Parafii

 

W środę 11 listopada w naszej Parafii odbyło się spotkanie Seniorów. Kolejny raz organizatorami spotkania byli: Parafialny Zespół Caritas i Ks. Proboszcz Jan Chrzanowski. Spotkanie rozpoczął Ks. Proboszcz i złożył Wszystkim Seniorom życzenia. Przy dobrym cieście , kawie i herbacie miła panowała atmosfera. Na zakończenie imprezy Zespół Caritas zorganizował wyjazd do Buku na występ” Gangu Marcela”Seniorzy Parafii dziękują za tak miłe spotkanie..Galeria...

Rekolekcje Trzeźwościowe w Rokitnie.

Nawiedzenie obrazu św.Józefa w naszej parafii.

 

5 września 2015 roku o godz.17.00 przywitaliśmy obraz św. Józefa. Przed kościołem obraz powitał Proboszcz. Następnie strażacy uroczyście wnieśli obraz do kościoła. Ojciec Kustosz odczytał list papieża Franciszka, w którym pobłogosławił wszystkich uczestników nawiedzenia. O godzinie 20.00 przy obrazie czuwała młodzież. O godz.21.30 została odprawiona msza święta. Podczas której małżonkowie odnowili śluby.

16 września modlitwy do św. Józefa rozpoczęły godzinki. O godzinie 9.00 dzieci spotkały się przed obrazem. Msza święta dla osób starszych, samotnych i chorych odbyła się o godz.11.00

Do godzin popołudniowych wierni mieli możliwość indywidualnej modlitwy przy obrazie św. Józefa.

Msza święta z aktem oddania parafii opiece św. Józefa odbyła się o godz.15.00. Po mszy wybrani parafianie odczytali modlitwę dziękczynną, a wszyscy odśpiewali Te Deum.

W asyście księdza proboszcza i wiernych strażacy przenieśli obraz do samochodu-kaplicy.

okaż nam św. Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi sługami.Galeria

Parafialna pielgrzymka na Podlasie

Grupa34 osób z naszej parafii w dniach od 24.08-27.08.2015r.brala udział w pielgrzymce na Podlasie. Celem była Sokółka z jej eucharystycznym wydarzeniem,które miało miejsce 12 października 2008r.Sokółka to piękne miasteczko lezące w północnej części Niziny Podlaskiej. W drodze odwiedziliśmy Sanktuarium Pani Jazłowieckiej w Szymanowie pod Warszawą u Sióstr Niepokalanego Poczęcia. Szlak tatarski to szereg miejscowości podlaskich związanych historycznie,architektonicznie oraz kulturowo z Tatarami i religią muzułmańską. W Supraślu zwiedziliśmy Muzeum Ikon,ktore zrobiło na nas duże wrażenie. Kolejną miejscowością na szlaku były Krynki gdzie znajduje się rondo, od którego odchodzi 12 ulic z środek tworzy park miejski.Dotarliśmy też do Kruszynian,mielismy okazję przebywać w meczcie i na cmentarzu tatarskim.W Kruszynianach można poczuć jak żyli przed laty Tatarzy,posmakować tradycyjnych potraw w jurcie tatarskiej. Ważnym celem naszej wędrówki była Suchowola miejsce związane z bł.ks.Jerzym Popiełuszką.Zwiedzamy też Izbę Pamięci poświęconą ks,Jerzemu zamordowanego przez Funkcjonariuszy SB w 1984r.Rownie ważnym miejscem na mapie naszej pielgrzymki bylo Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku ,w którym kult Maryi sięga XVII w. potwierdzony licznymi cudami.W drodze powrotnej odwiedziliśmy Białystok piękne, odrestaurowane miasto położone na Wysączyżnie Białostockiej oraz Św Góra Grabarkę i cerkiew Przemienienia Pańskiego.

Dziękujemy za zorganizowanie tak pięknej pielgrzymki.Galeria...

Prace remontowe-relacja z posiedzenia Rady duszp.i ekonom.

W poniedziałek pod nieobecność ks.Jana odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej. Obradom przewodniczył Tomasz Mortka, który też jest koordynatorem prac remontowych w Kościele. Pan Tomasz zrelacjonował pozostałym członkom co na dzień dzisiejszy zostało zrobione.

1. Na ukończeniu są prace elektryczne:

- wymiana starych przewodów elektrycznych na nowe.

- dodatkowe oświetlenie prezbiterium, figury Św.Brata Alberta 

- podświetlenie nowych okien, które zosyały zamontowane w prezbiterium

- połączenie rzutnika do slajdów z organistą tak, aby to on sterował wyświetlanym tekstem na tablicy

- oświetlenie zewnętrzne od strony boiska do siatkówki

- możliwość sterowania oświetleniem w zakrystii

- dodatkowe przewody umożliwiające podłączenia alarmu oraz kamer internetowych

- awaryjne oświetlenie pod chórem, które w razie wyłączenia prądu pozostanie włączone (posiada własne akumulatory)

2. W trakcie - prace malarskie

- zostały zmyte ściany, zaszpachlowane dziury oraz kable elektryczne

- wyszlifowane ściany

3. Pan Szermer usunął stare rury i grzejniki i jest w trakcie zakładania nowych rur, gdyż pod chórem będą 2 grzejniki które na stałe mają utrzymywać dodatnią temperaturę w Kościele

4. Zdemontowane zostały ławki, które po przeróbce będą instalowane ponownie w Kościele. Montowane będą na specjalnych płaskownikach ze stali nierdzewnej bez starej drewnianej podłogi, tak, aby w przyszłości nie było problemu z ich demontażem oraz bezie możliwość bezkolizyjnego posprzątania pod ławkami.

5. Każdego dnia wyznaczone ulice wykonują potrzebne prace - sprzątanie, mycie, przestawianie itp,

 

Prosimy o liczniejsze przybycie wyznaczonych ulic, gdyż godzina 17.30 to czas, gdzie każdy z nas może poświęcić kilka chwil na pomoc - każda para rąk się przyda :)))

 

Kilka zdjęć w galerii.....

Remont w kościele

 

 

Rozpoczął się remont w naszym parafialnym kościele.

W prezbiterium zostały wstawione okna, wykonano prace związane z instalacją elektryczną i nagłośnieniem . Grupa mężczyzn i młodzieży wyniosła ławki z kościoła na zewnątrz , aby można było je wyczyścić. Jest wiele osób, które są zaangażowane się w prace remontowe-bardzo im za to dziękujemy. Dalsze etapy remontu nastąpią 

15 sierpnia w Święto Wniebowzięcia NMP i w niedzielę 16 sierpnia wszystkie msze św. odbędą się w kaplicy w Niegolewie, ponieważ w kościele są zaawansowane prace remontowe. Proszę o wyrozumiałe przyjęcie tej decyzji. Proszę, także, aby zainteresowano się osobami, które nie mają możliwości dojazdu do Niegolewa, aby im użyczyć miejsca w samochodach, by mogli uczestniczyć we mszy św. Dla tych, którzy nie będą mieli możliwości dojazdu, o godzinie 10.30 w sobotę i niedzielę będzie podstawiony autobus na 25 miejsc, który zawiezie na mszę św. do Niegolewa. >

Honorowa akcja krwiodawstwa

 

Krew od zawsze była i jest symbolem życia.

Honorowe krwiodawstwo jest szlachetnym i bezinteresownym darem na rzecz

ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

W dniu 12 lipca 2015r.w naszej parafii przeprowadzono kolejną akcję zbiórki krwi.

Akcję przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Koordynatorkami akcji poboru krwi od strony Caritas były-Danuta Siedlarz i Renata Piaskowska.

Krew oddały 43 osoby. Były to osoby z Wojnowic i okolic. Wśród honorowych dawców było dużo młodych ludzi. Zebrano 18 752ml krwi.

3 osoby zarejestrowały się jako dawcy szpiku.

Oddanie krwi jest największym dowodem ludzkiej solidarności i miłości.

więcej w galerii...

Święto Patrona Naszej Parafii.

Kalendarzowe święto naszego Patrona św. Brata Alberta przypada 17.06.2015r.

W tym dniu parafianie adorowali Najświętszy Sakrament . W niedziele 21.06.2015r. odbyła się uroczystość poświęcona naszemu Patronowi. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. Marian Ciesielski, proboszcz parafii Chrystusa Sługi.

O godzinie 15 wspólne spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą-Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Przed kościołem ustawiono stoły, przy których można było zjeść kawałek ciasta i podziwiać talenty naszych parafian młodszych i starszych. Muzyką i nagłośnieniem zajął się Piotr Goroński. Zdjęciami zajął się Tomasz Lisoń. Następnie zaczęły się występy naszych artystow.

Zespoły tańczyły tance towarzyskie takie jak: walc angielski, quik steep, cha-cha, samba., rumba.

Były to zespoły dzieci: Sebastian Ludwiczak i Magdalena Ryks.

Inga Fischbock i Dawid Bogacz.

Tosia Ludwiczak i Nikodem Adamczak.

Wiktoria Bartczak i Slawosz Gajewski.

Gabrysia Kałek i Piotrek z Buku.

Wystąpili też: Zespół z Łagiew oraz solistki: Anna Korczyńska, Aleksandra Korytowska, Marta Kaczmarek.

Taniec” Zumba”tańczyły dziewczynki z Wojnowic, Kozłowa i Łagiew. Aleksander Bundy czarował.

Na gitarze grali:Adrian Kokot i jego siostra Weronika.

O 1715 wspólna modlitwą w kościele zakończyliśmy spotkanie.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tak pięknie spędzonego czasu.

...więcej w galerii >>>

Święto Ciała I Krwi Pańskiej

Boże Ciało to dzień, w którym czcimy Jezusa Chrystusa w Hostii.

W tym dniu Jezus w Najświętszym Sakramencie wychodzi do ludzi zaprasza do siebie .

Głównym obrzędem tego dnia jest procesja wiernych, towarzysząca kapłanowi z Eucharystią. W naszej parafii procesja przeszła ulicami Kanałową,Łagiewską-zatrzymując się przy czterech ołtarzach. Ulice i domy na trasie procesji zostały udekorowane elementami religijnymi. 

Spotkanie Wspólnot Żywego Różańca

 

W Lubaszu Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin 30 maja odbyło się spotkanie członków Żywego Różańca .W spotkaniu uczestniczyły członkinie Żywego Różańca a naszej parafii. O godzinie 11 nastąpiło uroczyste powitanie po czym wszyscy gorliwie odmawiali różaniec. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia z homilią. Wspólna modlitwa zakończyła spotkanie

Gruziński toast albo szkielet śledzia

Dnia 18 kwietnia obejrzeliśmy wspaniały, godzinny spektakl pt.”Gruziński toast albo szkielet ,śledzia” w wykonaniu znanego aktora Stanisława Górki.

Tematem monodramu były przeżycia dziadka aktora,sołtysa ze wsi Goździk,który za pomoc członkom AK w roku 1944 został zesłany do łagru w Borewiczach. Po powrocie Aleksander Mikulski opowiedział małemu Stasiowi historię o zupie ugotowanej na szkielecie śledzia. Aktor opowiedział także historię swojego pradziadka Franciszka, któremu po 15 latach służby udało się uciec z carskiego wojska do domu. Wspomnienia połączone były z bardzo dobrą prozą, piosenkami Wojciecha Młynarskiego, Bułata Okudżawy,Włodzimierza Wysockiego.

Każdy bez względu na wiek i swoje doświadczenie życiowe na pewno odnalazł w tym przedstawieniu cząstkę samego siebie. więcej w galerii...

Alleluja - Pan Zmartwychwstał

„Alleluja Jezus żyje.

On,co za nas życie dał.

Już Go grobu moc nie kryje.

Jak powiedział, zmartwychwstał”

 

Zmartwychwstanie jest pojęciem wiary. Możemy je pojąc tylko poprzez wiarę.

Jest to przeniesienie człowieka nie w ludzki ale Boży czas-wieczność. Człowiek w wieczności odzyskuje całkowitą jedność duszy z ciałem.

Wielkanoc to święto Mocy Bożej,która przemienia i duszę,i ciało. To Jednocześnie święto i ducha, i materii-materii ubóstwionej,opanowanej przez Duch Świętego Zmartwychwstanie jest pojęciem wiary. Możemy je pojąć tylko poprzez wiarę.

Wielki Post 2015

 

 

Środą Popielcową Katolicy rozpoczęli Wielki Post,

To dla wiernych szczególny czas oczekiwania na najważniejsze święto w całym roku liturgicznym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Mottem Wielkiego Postu jest podstawowe wezwanie Ewangelii-”Nawróćcie się „

W niedzielę 20 lutego zapoznaliśmy się z listem pasterskim naszego Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego na temat Wielkiego Postu. Ten piękny i głęboki tekst

akcentuje pozytywną wartość postu i innych wyrzeczeń służących duchowemu przygotowaniu do

Wielkanocy.

Spotkanie karnałowe dla osób samotnych i par 50+

W sobotę 10 stycznia 2015r w sali wiejskiej miało miejsce spotkanie dla osob samotnych i par 50+.

Tradycją stało się ,że spotkania te organizuje Parafialna Caritas,

Układy taneczne były przeplatane konkursami z nagrodami.

Uczestnicy spotkania bawili się przy dźwiękach muzyki zespołu”Pastel” .

Pyszne jedzonko przygotowała p. Maria Kańdulska

Wszyscy byli bardzo zadowoleni i szczęśliwi ze wspólnego spotkania.

. Była to bardzo udana impreza..

Organizatorom-Parafialnej Caritas bardzo dziękujemy i czekamy do spotkania w przyszłym roku.

Bóg się rodzi moc truchleje,ma granice nieskonczony

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym Boże Dziecię przychodzi na świat i pragnie zamieszkać w ludzkim sercu.

Otwórzmy więc swoje serca i powitajmy Go gorąco wierząc pozostanie z nami.

Odnowiony krzyż jest już na swoim miejscu

W minionym tygodniu został zamonowny ponownie odnowiony krzyż na naszym Kościele. Została odnowiona konstrukcja krzyża, która to została pokryta trwałą blachą kwasoodporną. Przy pracach montażowych brały udział firmy Pana Dacha oraz Pana Rzepki oraz parafianie z Ks.Proboszczem. Więcej w galerii...

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Rok Bożych tajemnic zaczyna się Adwentem,wielkim oczekiwaniem i pragnieniem Miłości,takiej

która jest pomimo wszystko i to jeszcze za darmo. Czyli za nic-za Bóg zapłać.

Pamięci Stefana Lisonia

7 września 2014 o godz.15.00 w naszym Kościele odbyła się Msza Św. w intencji śp. Stefana Lisonia.. Ks. Proboszcz podczas homili podkreślił, iż jest to szczególne spotkanie z człowiekiem, który był zawsze blisko ludzi. Wymienił kilka faktów, z którymi to utoższamia się śp.Stefan między innymi - zasłużył się do powstania Szkoły Podstawowej, angażował się budowę Kościoła jak i w wiele innych inicjatyw społeczno - kulturalnych, które to w owym czasie miały miejsce w Wojnowicach. Był współtwórcą Wielkopolskiej Giełdy Ogrodniczej. Honorowo pełnił funkcję vice - burmistrza w naszej gminie. W uroczystości brały udział władze gminy, przyjaciele oraz rodzina. po Mszy Św. odsłonięto kamień z pamiątkową tablicą.

Pożegnanie wakacji

Już po raz drugi w czwartkowe popołudnie 28 sierpnia 2014 roku na terenie parafii w Wojnowicach odbyło się wakacyjne spotkanie integracyjne, aby budować wspólnotę rodzinną i duchową rodzin bez względu na wiek.  

 Był to czas dzielenia się życiem – radościami, sukcesami, ale także problemami czy trudnościami, których w życiu codziennym w każdej rodzinie nie brakuje.

  Spotkanie to było budowaniem wspólnotowej więzi wśród rodzin naszej parafii, poprzez grillowanie, palenie ogniska, połączone ze wspólnym biesiadowaniem i śpiewami przy suto zastawionym stole. Przewidzieliśmy także wspólne gry i zabawy z naszymi dziećmi, których przybyło ponad 50. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzinom, które odpowiedziały na nasze kolejne już zaproszenie i przybyli, aby wspólnie śpiewem chwalić Pana.

   Pragniemy również podziękować ks. Janowi - naszemu opiekunowi parafialnemu, za jego obecność, duchowe wsparcie, rozmowy i zabawę z rodzinami naszej parafii, pomimo wielu obowiązków, którym musiał podołać w tym dniu.

 Szczególne podziękowania jednak pragniemy kierować do Pana Boga, za wspaniałą pogodę, jaką nas obdarzył. Mieliśmy obawy czy nasze spotkanie dojdzie do skutku, …. Pan Bóg jest wspaniały i może wszystko, musimy Mu tylko zawierzyć bez reszty….

  Nie doszłoby do tego spotkania, gdyby nie ludzie których Pan Bóg postawił na naszej drodze. Pragniemy wszystkim podziękować za zaangażowanie, pomoc oraz za wszelkiego rodzaju kulinaria, którymi wszyscy się wzajemnie obdarowali.

   Uczestnicy spotkania podziękowali za dar serca i uśmiechu członkom Parafialnego Zespołu Caritas, za radosne przeżycie tego czasu i wszelką pomoc jaką  okazali przy organizacji tego spotkania. Bóg zapłać!!

Wszystkim dziękujemy za świętowanie i budowanie wspólnoty, a tych którzy nie mogli przybyć na nasze spotkanie zapraszamy do uczestnictwa za rok. Być może jeszcze w innym miejscu. więcej w galerii....

 

Pielgrzymka - wycieczka po Wielkopolsce

Pielgrzymko- wycieczka do Kalisza i Lichenia

                W dniach 19-21 sierpnia 2014 roku grupa parafian z Wojnowic i okolic wraz z Proboszczem Janem Chrzanowskim udała się na pielgrzymko- wycieczkę do Kalisza i Lichenia.

 Pierwszym obiektem zwiedzania był Pałac w Śmiałowie. W tej jakże pięknej budowli z końca XVIII wieku, należącej do pereł polskiej architektury znajduje się muzeum Adama Mickiewicza. Uczestniczy mogli podziwiać różnego rodzaju pamiątki zachowane po pisarzu do dnia dzisiejszego. Po zwiedzaniu wnętrza obiektu grupa udała się na spacer alejkami ogromnego parku znajdującego się na tyłach Pałacu, w którym rośnie ponad 100 gatunków drzew i krzewów. Po mile spędzonym przedpołudniu czas ruszyć do Gołuchowa, gdzie mieści się Zamek, będący jednym z najciekawszych zabytków Wielkopolski. We wnętrzach można zobaczyć m.in. wyroby rzemiosła, malarstwa, tkaniny. Zamek otoczony jest malowniczym, 162-hektarowym parkiem angielskim, gdzie znajduje się wiele okazów drzew. W przyjaznej atmosferze zieleni grupa zwiedzająca udała się do zagrody zwierząt, gdzie żyją żubry, koniki polskie, daniele i dziki.

Dalej wycieczka udaje się do Kalisza- miejsca noclegowego, którym jest dom studencki im. Św. Alojzego Orion. Dom ten prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Na tej placówce znajduję się Siostra Rosmaria, która bardzo ucieszyła się z możliwości goszczenia swoich parafian. Dzień kończy się Eucharystią.

Dzień drugi rozpoczyna się zwiedzaniem Kalisza, najstarszego miasta w Polsce. Podczas spaceru z Siostrą przewodniczką grupa podziwia dzielnice i obiekty miejscowości: Zawodzie, Pomnik Książki, Planty Kaliskie, Teatr im. Bogusławskiego. O godzinie 12 pielgrzymi uczestniczą we Mszy Świętej, która sprawowana była blisko ołtarza z Cudownym Obrazem Św. Rodziny. Duszpasterz z Wojnowic koncelebrował Eucharystię w intencji całej naszej parafii.

Kolejny etap zwiedzania to Pobernardyński Zespół Klasztorny Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie. W drodze powrotnej grupa zatrzymuje się w kościele w Niedźwiedziu. Świątynia ta została zaprojektowana przez architekta, który stworzył plany do parafialnego kościoła w Wojnowicach.  Następnie parafianie udali się na cmentarz w Ostrowie Wielkopolskim, aby pomodlić się przy grobie naszego byłego proboszcza śp. Stefana Drop. Wieczorem grupa udała się na Starówkę, gdzie deserki urozmaicili pięknym śpiewem.

                Ostatni dzień- Licheń. Pielgrzymi uczestniczą we Mszy Świętej o godzinie 12, którą celebrował o. John Bashobora z Ugandy. Ojciec John wygłosił homilię i poprowadził modlitwy o uzdrowienie. Wielu uczestników bardzo głęboko to przeżyło. Wszyscy bardzo cieszyli się, że mogli być w tym miejscu w tak pięknym i owocnym czasie. W bardzo miłej i radosnej atmosferze grupa młoda duchem wróciła do domu. Z całego serca wszyscy uczestnicy dziękują Ks. Janowi za zorganizowanie kolejnej Pielgrzymki. weięcej w galerii>>>

 

Akcja "Krew"

6 lipca, po raz szósty Parafia Św. Brata Alberta w Wojnowicach zorganizowała akcję honorowego oddawania krwi. Akcję przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Oddawanie krwi to dzielenie się cząstką siebie z innymi, a celem jest ratowanie ludzkiego zdrowia i życia.

Krew oddawali mieszkańcy Wojnowic oraz okolic. Oddano10,8l krwi,1 szpik kostny.

Dziękujemy wszystkim honorowym dawcom krwi za tak wyjątkowy dar oraz zaangażowanie się w ratowanie ludzkiego życia.

Boże Ciało

 

.

Święto Bożego Ciała to czas kiedy zatrzymujemy się nad tajemnicą Eucharystii. Rozważamy

obecność Boga w Kościele, w Eucharystii pod postacią chleba i wina.

Ulicami naszej wsi przeszła procesja

Wierni zatrzymywali się przy czterech ołtarzach ,czterech Ewangelistów. kapłan czytał fragment ewangelii.

Na zakończenie procesji Ks. proboszcz dziękował parafianom za uczestnictwo w procesji. Więcej w galerii....

Piknik parafialny  2014

 
W niedzielę,15 czerwca o godz.11.30 odprawiona została uroczysta Msza św.odpustowa,której przewodniczył Ojciec Paweł Zając, wykładowca historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. Na zakończenie Mszy św. wierni odmówili Litanię do Św.Brata Alberta i przeszli procesją wokół kościoła.
Od godz.15.00 do 16.00 czteroosobowy zespół młodych ludzi, w tym trzech synów twórcy wspólnoty chrześcijańskiej "Genezaret"  dał wspaniały koncert. Chłopcy grali i śpiewali m.in.psalmy i przepiękne pieśni i piosenki religijne oraz własne,pełne ducha i refleksji kompozycje. Zachęcili wszystkich parafian do wspólnego śpiewu i kontemplacji słowa JEZUS. 
Dzieci z klas I - III pod kierunkiem katechetki przedstawiły montaż okolicznościowy o Adamie Chmielowskim pt.: "Ojciec ubogich". Można było zjeść dobre ciasto i wypić kawę. Uroczystości odpustowe zakończyliśmy Litanią do Serca Pana Jezusa.
Więcej w galerii...

  Porządek Mszy św.:

 

Niedziela i święta:

Wojnowice - 8.00, 11.00

Niegolewo  - 9.30

 

Dni powszednie:

pon.-środ. i piatek: 18.00

czwartek: 8.00

I piątek miesiąca: 16.30 i 18.00

  Biuro parafialne:

 

Czynne:

- wtorek,środa g.17,00

 Odwiedziło nas:

  Od 01.01.2012r.

 Pogoda na dziś: