• Parafialny Zespół Caritas
Króluj Nam Chryste

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas powstał 19 lutego 2007 roku.

Najpierw ks. Proboszcz chodząc po kolędzie zachęcał do udziału w parafialnym Zespole Caritas. Na pierwsze spotkanie przybyło 15 osób.
Ustalono termin comiesięcznych spotkań:
III środa miesiąca po Mszy św. wieczornej.

20 marca ’07 gościliśmy ks. Waldemara Hanasa – Dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
27 listopada ’07 gościliśmy członków Parafialnego Zespołu Caritas z Buku.
20 marca ’08 przybyły do nas siostry Albertynki z Poznania.

Na święta Bożego Narodzenia 2007 i 2008 zostały przygotowane paczki dla dzieci z rodzin ubogich, niepełnych i wielodzietnych. Również na święta Bożego Narodzenia 2008 przygotowano paczki dla chorych i niepełnosprawnych. Oprócz tego w okresie Adwentu rozprowadzano świece Caritas, opłatki, kartki świąteczne i sianko. Dwa razy na jesień [ 2007 / 2008] przeprowadzono zbiórkę płodów ziemi do jadłodajni dla bezdomnych prowadzonych przez Siostry Albertynki w Poznaniu. Członkowie naszego koła uczestniczyli w Spotkaniu Rejonowym w Pniewach [ 28.IX. ’08] i w Rekolekcjach dla członków Caritas w Gostyniu [ 21 – 23.XI.’08] Obecnie w spotkaniach uczestniczy od 6 do 8 osób, pomaga również młodzież – 5 osób.

Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w pracach Parafialnego Zespołu Caritas.