• Duszpasterze
Króluj Nam Chryste

Duszpasterze

Ks. Jan Chrzanowski – obecnie.
Ks. Tomasz Sobolewski – 2006-2011.

Od 1 lipca 2006r był duszpasterzem naszej Parafii. Poprzednio sprawował swoje funkcje jako wikariusz w następujących parafiach: św. Józef w Obornikach Wlkp. [ 1990 – 1992], NSJ w Śremie [ 1992 – 1994], św. Stanisław w Buku [ 1994 – 1996], św. Michał w Wieleniu n. Notecią [ 1996 – 1997], NSJ w Poznaniu [ 1997 – 2003], MB Częstochowskiej w Poznaniu [ 2003 – 2004], Katedra w Poznaniu [ 2004 – 2006]. Od 02 lipca 2011 r. dekretem ks.Biskupa został nominowany Proboszczem Parafi pw.NSPJ w Nowym Tomyślu.

+ Ś.p.ks.Stefan Drop – 1995-2006.

Kapłan Archidiecezji Poznańskiej, magister teologii. Pochodzi z parafii św. Stanisława Biskupa w Ostrowie Wlkp. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wlkp. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1980 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Jerzego Stroby. Był wikariuszem w parafii św. Wojciecha w Bninie, Wniebowzięcia NMP w Ostrorogu, Wszystkich Świętych w Poznaniu oraz Podwyższenia Krzyża Świętego w Poznaniu. Następnie w latach 1991-1995 dyrektorem Ośrodka Rekolekcyjnego w Rościnnie, a w latach 1995-2006 proboszczem parafii św. Brata Alberta w Wojnowicach. Zainteresowania nie związane bezpośrednio z powołaniem: rozwiązywanie krzyżówek, lektura książek o różnej tematyce. Zmarł po ciężkiej chorobie 22 paździenika 2009 roku.

Ks. Jerzy Przybylski – 1990-1995.