• Ogłoszenia parafialne
Króluj Nam Chryste

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
11 PAŹDZIERNIKA 2020r


1. W związku z rozpoczynającym się w dekanacie bukowskim Nawiedzeniem Matki Bożej w znaku ikony Częstochowskiej i z rozpoczynającymi się misjami parafialnymi proszę zwrócić uwagę na zmiany godzin mszy św. i nabożeństw. Plan i misji program nawiedzenia został dostarczony do każdego domu. Dziękujemy za złożone przy tej okazji ofiary. Wczoraj podczas spotkania Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej metodą on-line wyznaczono osoby do poszczególnych posług podczas uroczystości nawiedzenia. Proszę, aby te osoby z radością podjęły wyznaczone zadania.

2. W poniedziałek i wtorek msze św. będą o godzinie 16.00. Proszę, aby po mszach św. odmówiono różaniec.

3. W kościele jest wyłożona księga próśb i podziękowań, do której wpisujemy nasze prośby i podziękowania przed nawiedzeniem ikony częstochowskiej.

4. Proszę, aby ministranci przygotowali się na zbiórkę w przyszła środę na godzinę 16.30. Prosiłbym tez o wsparcie starszych ministrantów, którzy jakoś opuścili szeregi służby ministranckiej.

5. Od środy rozpoczynamy misje parafialne połączone z nawiedzeniem Częstochowskiej Ikony. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tym szczególnym wydarzeniu. Misje będzie głosił ks. Tomasz Borowski Pallotyn

6. W sali parafialnej można nabyć materiały dekoracyjne na nawiedzenie Ikony Częstochowskiej.
7. Dzisiaj zbiórka do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia".

8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła obu grupom sprzątającym grupom.

9. „Przewodnik Katolicki” –Gorąco polecam artykuły: o nowej encyklice Papieża Franciszka i historii rozdawania Komunii św. na rękę.

Nawiedzenie Maryi W Znaku Ikony Jasnogórskiej